ÚDRŽBA MATERIÁLOV

ČALÚNENIE

Skôr než sa pustíte do čistenia čalúnenia akýmkoľkek prostriedkom, doporučujeme vyskúšať spôsob a reakciu na skrytom mieste, aby nevzniklo trvalé poškodenie na viditeľnom mieste. Vždy čistite v smere čalúnenia, nikdy proti. Tiež doporučujeme používať prostriedky, ktoré sú určené priamo na čalúnený nábytok.

Pokiaľ vznikla suchá nečistota zo sypkého materiálu, môžete použiť vysávač s malým výkonom. Nie je potrebné čistiť na mokro.

Ak je škvrna mokrá, necháme ju zaschnúť. Čo najskôr odstráňte vlhkosť pomocou handričky, alebo vreckovky. Pokiaľ je už škvrna suchá, opatrne sa ju pokúsime odstrániť pomocou plochého a tupého predmetu. V prípade, že je škvrna i naďalej viditeľná, použite vlhkú handričku či prostriedok určený priamo na čalúnený nábytok. Čistite opätovne v smere čalúnenia. Následne vysušte.

Nepoužívajte žiadne chemické roztoky, hrubú silu či drhnutie.

MASÍV

Pokiaľ požadujete dlhotrvajúci vzhľad krásneho dreva, vyhnite sa kontaktu masívu s priamym slnečným svetlom alebo umiestnením vedľa veľkého zdroja tepla.

K pravidelným údržbám nábytku z masívu môže patriť vysávanie vysávačom, avšak vždy s mäkkým nástavcom, aby nedošlo k poškodeniu hladkého povrchu. Drevo je možné ošetriť handričkou – vlhkou i suchou. Prebytočná vlhkosť môže preniknúť do dreva, a tak ho poškodiť. Doporučujeme používať prípavky vyhradené na nábytok z masívu.

Na hladký povrch nikdy neklaďte príliš horúce nápoje a jedlá. Mohlo by tak dôjsť k trvalému poškodeniu.

LAMINO

Pokiaľ požadujete dlhotrvajúci vzhľad krásneho lamina, vyhnite sa kontaktu lamina s priamym slnečným svetlom alebo umiestnením vedľa veľkého zdroja tepla.

Lamino je možné utierať handričkou – suchou i vlhkou. Avšak vždy vlhkosť následne odstráňte. Môže preniknúť do medzier či spojov a tak lamino poškodiť. Doporučujeme používať prípravky vyhradené výlučne na nábytok z lamina.

Na hladký povrch nikdy neklaďte príliš horúce nápoje a jedlá. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu.

EKO-KOŽA

Nábytok pokrytý eko-kožou nedoporučujeme nechávať na priamom slnečnom svetle, farba by tak mohla po čase vyblednúť. Pokiaľ vznikla suchá nečistota zo sypkého materiálu, môžete použiť vysávač s malým výkonom. Ak je to však mokrá nečistota, okamžite vlhkosť odstránte handričkou alebo vreckovkou. Zaschnuté škvrny očistite vlhkou handričkou ale nezabudnite však následne utrieť do sucha. K sušeniu nepožívajte horúci vzduch.